รายการพันธุ์ไม้ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า

รายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่ายแยกตามชื่อสวนในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ที่มา: แบบสอบถามข้อมูลเกษตรกร  กันยายน-ธันวาคม 2559

รายการพันธุ์ไม้ภาชนะขนาดภาชนะ(นิ้ว)ราคา (บาท)
กกน้ำพุแคระกระถาง150
กกราชินีถุงดำ845
กรรณิการ์กระถาง1170
กระดังงาสงขลากระถาง1060
กระดิ่งนางฟ้ากระถางพุ่มใหญ่1,300
กระดุมทองถุงดำ310
กระต่ายชมจันทร์ถุงดำ515
กระแตด่าง (แขวน)กระถาง4200
กระบองเพชรกระถาง3-830, 300, 500
กล้วยด่างกระถาง6-880
กล้วยแดงถุงดำ8-1080
กล้วยพัดถุงดำ10-12100-200
กล้วยไม้ดินกระถาง4-5.550,60, 150
กล้วยแสงอาทิตย์ถุงดำ8150
กวักทรัพย์กระถาง630
กวักทองกระถาง6150
กวักมรกตกระถาง8-1030-400
กันเกราถุงดำ141,500
กาบหอยแครงถุงดำ42
กาบหอยแครงด่างกระถาง615
ก้ามปูหลุดถุงดำ43
การะเวกถุงดำ8100
กำแพงเงินถุงดำ4-55-12
กุมารเรียกทรัพย์กระถาง880
กุหลาบกระถาง6-1020-50
กุหลาบเงิน กุหลาบทองกระถาง10100
กุหลาบพวง, วาเลนไทน์ถุงดำ850
กุหลาบมอญถุงดำ520
กุหลาบวาเลนไทน์กระถาง425
เกตแก้วถุงดำ42
เกล็ดกระโห้ไม้ขุดล้อม300-10,000
เกล็ดแก้วกระถาง5-1215-60
เกล็ดทับทิมกระถาง6-1025-50
เกล็ดมรกตกระถาง1080, 100
เกลียวทองกระถาง830
แก้วถุงดำ4-810-100
แก้วแคระกระถาง5-1480-1,000
แก้วเจ้าจอมกระถาง10-1460-300
แก้วเจ้าจอมถุงดำ2 เมตร3,000
แก้วมุกดาขุดล้อม850
แก้วสารพัดนึก/แก้วหน้าม้ากระถาง6100
แก้วหิมาลัยกระถาง10-1460-2,500
โกงกาง (ลำพูน, ลำแพน)กระถางบัว12100, 300, 600
โกฐจุฬาลัมพากระถาง1040
โกฐจุฬาลัมพาถุงดำ45
โกสนถุงดำแล้วแต่พันธุ์3-50
โกสนเกลียวทองถุงดำ3-63-50
โกสนขุนช้างกินเลี้ยงถุงดำ3-63-50
โกสนขุนช้างถวายฎีกาถุงดำ3-63-50
โกสนจิตรลดาถุงดำ3-63-50
โกสนเจ้าสัวถุงดำ3-63-50
โกสนเจ้าสัวใบสั้นถุงดำ3-63-50
โกสนแส้ม้าถุงดำ3-63-50
โกสนตรีน้ำตกถุงดำ3-63-50
โกสนตรีเพชรถุงดำ3-63-50
โกสนตรีน้ำค้างถุงดำ3-63-50
โกสนตะเพียนทองถุงดำ3-63-50
โกสนใบส้มถุงดำ3-63-50
โกสนยองแบถุงดำ3-63-50
โกสนวสันต์ถุงดำ3-63-50
โกสนศรีสง่าถุงดำ3-63-50
โกสนสายรุ้งถุงดำ3-63-50
โกสนสาวเชียงใหม่ถุงดำ3-63-50
โกสนสาวเชียงรายถุงดำ3-63-50
ข่อยกระถาง151,500
ข่อยถุงดำ490
ข่อยพุ่มกระถางปีบ/ 2 ปีบ800, 1,500
ข่อยพุ่มกระถาง15400-500
ข่อยพุ่มสูง 3 เมตรถุงมุ้งดำ3,500
ขาไก่เขียวถุงดำ32
ขาไก่ด่างกระถาง1150
ขาไก่ด่างถุงดำ2-41-3
ขิงชมพูถุงดำ12250
ขิงแดงถุงดำ6-10130-250
เข็มกระถางหลายขนาด10-150
เข็มถุงดำหลายขนาด3-35
เข็มชมพูนุชกระถาง1050
เข็มชมพูนุชถุงดำ3-53.5-7
เข็มพิษณุโลกถุงดำ43
เข็มชัชวาลย์ถุงดำ620
เข็มบางกรอกถุงดำ1030
เข็มแดงเชียงใหม่ถุงดำ59-10
เข็มโบว์กระถาง620
เข็มปัตตาเวียกระถาง8-1550-150
เข็มปัตตาเวียถุงดำ4-63-10
เข็มพิกุลกระถาง6-1015-70
เข็มพิกุลถุงดำ4-1010-100
เข็มสามสีถุงดำ3-84-100
เขียวหมื่นปีด่างถุงดำ630
ไข่มุกอันดามันกระถาง6-1040-60
คฑาเงินกระถาง1080
คริสติน่ากระถางสูง 1-2.5 เมตร40-199
คริสติน่าถุงดำ4-124-120
คล้าถุงดำแล้วแต่พันธุ์10-150
คล้ากาเหว่าเขียวถุงดำ4-610-30
คล้ากาเหว่าลายถุงดำ520
คล้ากาเหว่าลายแดงถุงดำ620
คล้าขุนแผนถุงดำ620
คล้าขุนแผนเรียกเงินถุงดำ620
คล้าเงินคล้าทองถุงดำ610-18
คล้าซิก้าถุงดำ4-1225-85
คล้านกแก้วถุงดำ520
คล้านกคุ้มถุงดำ415
คล้านกยูงถุงดำ620
คล้านกยูงแดงถุงดำ620
คล้านกยูงรำแพนถุงดำ5-625-30
คล้านางพญาคล้าทองถุงดำ5-620-35
คล้านางพิมพ์ถุงดำ620
คล้าใบละร้อยถุงดำ620
คล้าพญาคลังทองถุงดำ620-25
คล้าม้าลายถุงดำ619
คล้าม้าลายแคระถุงดำ58
คล้าริบบิ้นถุงดำ4-68-20
คล้าเรียกทรัพย์ถุงดำ625
คล้าลายแตงโมถุงดำ4-68
คล้าแววมยุราถุงดำ5-618-20
คล้าเสน่ห์นางพิมถุงดำ620
คล้าหลังแดงถุงดำ8-1070-80
คล้าหางนกยูงแดงกระถาง6-1050-150
คุณนายตื่นสายกระถาง620
คุณนายตื่นสายถุงดำ3-42-3
คุณนายตื่นสายแคระกระถาง320
คุ้มไพรแดงถุงดำ615
คู่บารมีกระถาง1180
เคราฤาษีกระถางแขวน30-150
โคลงเคลง/ม่วงมงคลกระถาง6-1430-150
โคลงเคลง/ม่วงมงคลถุงดำ4-610-15
เงินกระถาง68
เงินถุงดำ10-1130-50
เงินสะพัดมากระถาง1090
จั๋งถุงดำ6-1025-100
จั๋งแคระถุงดำ8120
จั๋งจีนถุงดำแล้วแต่จำนวนท่อนลำ25
จั๋งดาวกระถางแล้วแต่จำนวนท่อนลำ20
จันทน์ผาขุดล้อม1,500
จันทน์ผากระถาง146,500
จันทร์กระจ่างฟ้ากระถาง1050-80
จำปีถุงดำ8-10100-150
จำปีแขกกระถาง10-1160-100
จำปีสีขาวถุงดำ850
จำปีสีขาวขนาดหน้าไม้41500
ชงโคกระถาง1050
ชบากระถางแล้วแต่พันธุ์10-50
ชบาถุงดำแล้วแต่พันธุ์10-35
ชบาฮอนแลนด์ ถุงดำ4-810-20
ชบาฮาวาย ถุงดำ4-810-5
ชบาลิลลี่กระถาง4-810-10
ชบาโยโกะถุงดำ4-810-35
ชบาจักรีบงกชถุงดำ4-810-35
ชบาหนูถุงดำ4-810-35
ชมจันทร์กระถาง860
ชมนาดกระถาง1060
ชมนาดถุงดำ12300
ชมพูนงนุชกระถาง1130
ชมพูนงนุชถุงดำ610
ชวนชมกระถาง6-1150-1,000
ช้องนาง กระถาง6-1140-150
ช้องนาง ถุงดำ512
ชาดัดถุงดำ8-1220-80
ชาดัดกระถาง15180
ชาดัดโครงลวดกระถาง15500
ชาดัดแท่นเจดีย์ไซด์เล็กกระถาง12250
ชาด่างกระถาง1080
ชาฮกเกี้ยนกระถาง6-1560-1,500
ชาฮกเกี้ยนถุงดำ3-122-300
โชคสิริมากระถาง10100
ซองออฟอินเดียกระถาง10250-300
ซองออฟอินเดียถุงดำ5-1215-200
ซันโตโกมากระถาง8-1035-80
ซุ้มกระต่ายเขียวถุงดำ44.5
ซุ้มกระต่ายด่างถุงดำ3-44-7
เศรษฐีไซ่ง่อนเขียวถุงดำ3-63-12
เศรษฐีไซ่ง่อนด่างถุงดำ410
ดวงเศรษฐีกระถาง10100
ดอกแก้วถุงดำ10150
ดอนย่ากระถาง6-1060-120
ดอนย่าถุงดำ4-620-100
ดาบญี่ปุ่นถุงดำ420
ดาวกระจายถุงดำ310
ดาวเรืองถุงดำ520
ดาหลาถุงดำ10-1280-100
เดซี่ถุงดำ310
เดฟกระถางแขวน25-30
เดฟแขวนเซรามิก100-200
เดฟลูกอัดกาบมะพร้าว80
เดฟกระดุมแขวน150
เดฟด่างเปลือกหอย20
เดฟด่างกระถาง4-820-150
เดฟแตงโมลูกตุ้ม 320
เดฟแตงโมกระถางแขวน30
เดฟใบพัดตะแกรงพัดลม500
เดฟหัวใจ กระถางแขวน100
เดฟหัวใจสามดวงตุ้มมะพร้าวสับ300
เดหลีใบกล้วยกระถาง1180
เดหลีใบกล้วยถุงดำ4-118-60
เดหลีใบมันกระถาง4-615-30
เดหลีใบมันถุงดำ3-65-20
แดงชาลีถุงดำ3-42-10
แดงซีลอนถุงดำ4-63-15
แดงสิงคโปร์ถุงดำ42.5
ต่อเงินต่อทองกระถาง1130
ต้อยติ่งกระถาง520
ต้อยติ่งถุงดำ3-42-5
ต้อยติ่งฝรั่งกระถาง1150
ต้อยติ่งฝรั่งถุงดำ4-62.5-20
ตะเคียนทองถุงดำ43
ตะไคร้หอมถุงดำ65
ตะวันยอแสงกระถาง1050
ตะวันสีทองกระถาง820
ตีนตุ๊กแกถุงดำ23
ตีนเป็ดถุงดำ42
ตีนเป็ดห้าชั้นกระถาง5-1030-80
เตยด่างกระถาง4-1140-300
เตยด่างถุงดำ3-820-80
เตยทองกระถาง525
เตยหอมกระถาง4-620-35
โตเกียวสโนว์กระถาง1325
ถั่วบราซิลถุงดำ2-41.5-3
ทรีเฟินออสเตรเลียกระถาง8-1050-200
ทองกระถาง6-118-60
ทองถุงดำ32.5
ทองดอกบวบถุงดำ42
ทองนพคุณกระถาง6-1150-100
ทองประกายแสดถุงดำ42
ทองอุไรกระถาง11-1550-150
ทองอุไรถุงดำ4-105-60
ทับทิมกระถาง6-1040-100
ทับทิมแคระกระถาง6-1035-40
เทียนทองถุงดำ4-102-15
เทียนหยดกระถาง1060
เทียนหยดถุงดำ32.5
เทียนหยดญี่ปุ่นกระถาง1070
ไทร compactปี้บ2 ปีบ สูง 2.5 เมตร1,200-1,500
ไทร compactถุงดำ10 สูง 1.2 เมตร160
ไทร compact ตัดแต่งทรงกลมบ่อซีเมนต์600-700
ไทร compact ยกโคนกระถาง15300
ไทร compact ลงบ่อบ่อซีเมนต์ 2 เมตร/3 เมตรกว้าง 2 เมตร2,500-3,000
ไทร compact ลีลาปี้บ1 ปีบ2,00
ไทร compact ลีลากระถาง17700-800
ไทร compact ลีลาบ่อซีเมนต์2 เมตร3,000-4,000
ไทร compact ลีลา พุ่มใหญ่บ่อซีเมนต์3 เมตร7,000-8,000
ไทรเกาหลีกระถาง1-1.2 เมตร100-120
ไทรเกาหลีบ่อซีเมนต์1-2 เมตร2,500-3,000
ไทรเกาหลีถุงดำ10 (1-2 เมตร)100-280
ไทรเกาหลี ทรงกระบอกปี้บ2 ปีบ1,500
ไทรเกาหลี ทรงโคนบ่อซีเมนต์2 เมตร3,000
ไทรเกาหลี ทรงโคนถุงดำ10200-300
ไทรเกาหลี ทรงโคนกระถาง15250
ไทรเกาหลี ทรงเจดีย์ปี้บ2 ปีบ1,200
ไทรเกาหลี ทรงดอกบัวปี้บ2 ปีบ1,500
ไทรเกาหลี ทรงดอกบัวยกโคนปี้บ1-2 ปีบ300-1,500
ไทรเกาหลี ทรงกลมถุงดำ12250-300
ไทรเกาหลี ยกโคนถุงดำ12350-400
ไทรไข่มุกถุงดำ15160
ไทรแคระด่างถุงดำ210-20
ไทรจีนถุงดำ2 เมตร1,200-1,500
ไทรจีน ยกโคนถุงดำ12800
ไทรชมพู่ถุงดำ10160
ไทรชมพู่ ยกโคนกระถาง15250
ไทรชมพู่ออสเตรเลียถุงดำ1050
ไทรช้อนเงินช้อนทองกระถาง17700-800
ไทรช้อนเงินช้อนทองถุงดำ8250-400
ไทรช้อนเงินช้อนทองถุงดำแล้วแต่ทรงพุ่ม80-50,000
ไทรญี่ปุ่น ตอเล็กกระถาง11180
ไทรญี่ปุ่นช้อนทองกระถางตอ 12 นิ้ว 5,000-6,000
ไทรญี่ปุ่นช้อนทองกระถาง6100
ไทรญี่ปุ่นช้อนทอง 2 พุ่มปี้บ2-4 ปี้บ4,000-8,000
ไทรญี่ปุ่นเสียบยอด/ช้อนทองกระถางพุ่มใหญ่50,000-60,000
ไทรด่างยกโคนถุงดำ10300
ไทรต่อยอด ช้อนเงินช้อนทองถุงดำแล้วแต่ทรงพุ่ม100-1,0000
ไทรต่อยอดพวงชมพูถุงดำแล้วแต่ทรงพุ่ม1,200
ไทรใต้หวัน ดัดทรงร่มปี้บ4 ปี้บ3,500
ไทรไต้หวันดัดเป็นชั้นทรงร่ม 5 ชั้นปี้บ3 ปี้บ8,000-9,000
ไทรไต้หวันพุ่ม 1 เมตรกระถางมุ้งเขียว7,000-8,000
ไทรไต้หวันสีทองทรงกระทะคว่ำกระถางมุ้งเขียว12,000
ไทรไต้หวันสีทองทรงกระทะคว่ำกระถาง171,200
ไทรไต้หวันเสียบยอด 1 จีบกระถาง2 ปีบ6,000-7,000
ไทรไต้หวันเสียบยอด 2 จีบกระถาง2 ปีบ6,000-7,000
ไทรทองถุงดำ4-122.5-800
ไทรทอง ยกโคนกระถาง15250
ไทรใบกลมกระถาง1,000 ขึ้นไป
ไทรใบกลมถุงดำแล้วแต่ทรงพุ่ม50-80,000
ไทรใบชมพู่ถุงดำ840
ไทรพูเซียถุงดำ10300
ไทรยอดทองถุงดำ42
ไทรยอดทอง ทรงเจดีย์ สูง 2 เมตรบ่อซีเมนต์1-2 เมตร1,000-2,000
ไทรยอดทอง ยกโคนปี้บ1 ปี้บ250-300
ไทรเลื้อยกระถาง15250
ไทรอังกฤษ ยกโคนกระถาง15300
ไทรอินโดบ่อซีเมนต์ 2,000
ไทรอินโด ยกโคนถุงดำ12300-400
ไทรอินโดแท่ง 3 เมตรบ่อซีเมนต์1,200
นกน้อยนำโชคกระถาง5-660-100
นาคกระถาง1130
นาคถุงดำ32.5
นาคชมพูกระถาง68
นาคชมพูถุงดำ43
นาคนิลกระถาง6-108-50
นาคนิลถุงดำ42
นีออนขาวถุงดำ12250
นีออนแคระถุงดำ10-12100-150
บอนกระดาษเขียวถุงดำ880
บอนกระดาษดำถุงดำ8100
บอนกระดาษด่างถุงดำ8100
บอนสีถุงดำ4-1010-40
บัวกระด้งกระถาง550
บัวฉัตรกระถาง80
บัวดินกระถาง515
บัวดินถุงดำ3-64-15
บัวไทย กระถาง70
บัวเพอเพิลจอยกระถาง150
บัวสวรรค์ถุงดำ144,500
บัวสีกระถาง150
บัวหลวงกระถาง80
บัวอเมซอนกระถาง100
บานชื่นถุงดำ4-610-15
บานบุรีกระถาง4-1010-35
บานบุรีถุงดำ3-82-10
บานบุรีแคระกระถาง11-1550-150
บานบุรีแคระถุงดำ1050
บิวตี้เบอรี่ กระถาง12120
บีโกเนียกระถาง6-840-80
บุนนาคกระถางแล้วแต่ทรงพุ่ม500-1,800
บุษบาฮาวายกระถาง5-815-25
บุษบาฮาวายถุงดำ4-610-20
บุษบาฮาวายด่างกระถาง615
บุษราคัมกระถาง625
บุหงาส่าหรีกระถาง10-1150-60
บุหงาส่าหรีถุงดำ835
เบญจมาศกระถาง650
เบญจรงค์ 5 สีกระถาง1150
เบญจรงค์ 5 สีถุงดำ620
ใบระบาดกระถาง8-1550-80
ปรงถุงดำ10-15200-250
ปรงญี่ปุ่นกระถาง15200
ประทัดจีนถุงดำ4-52.5-10
ประทัดไต้หวัน ถุงดำ43
ประยงค์กระถาง10-1450-100
ปริกก้านแข็งกระถาง325
ปริกน้ำค้างกระถาง520
ปริกมาดากัสก้ากระถาง6-1050-100
ปริกหางกระรอกกระถาง1090
ปอยดัดกระถางหลายขนาด700-1,500
ปักษาสวรรค์ถุงดำ515
ป่านศรนารายณ์กระถาง15250
ปาล์มขวดถุงดำหลายขนาด70-1,000
ปาล์มจีบกระถาง850
ปาล์มแชมเปญกระถาง10120
ปาล์มน้ำพุถุงดำ12100
ปาล์มไผ่กระถาง4-1530-800
ปาล์มพัดจีบถุงดำหลายขนาด70-1,000
ปาล์มหางจิ้งจอกถุงดำหลายขนาด70-1,000
ปาล์มหางจิ้งจอก (กล้า)ถุงดำ850
ปีกนางฟ้ากระถาง แขวน80
ปีบถุงดำ35
ปีบยุนานกระถาง1150
ปีบยุนานถุงดำ36
เปปเปอร์โรเมียถุงดำ515
เปปเปอร์โรเมียด่างกระถาง310
โป๊ยเซียนกระถาง6-1525-2,000
ผกากรองกระถาง6-1115-50
ผกากรองถุงดำ43
ผกากรองด่าง (เสียบตอ)กระถาง10120
ผกากรองหน้ากุ้งถุงดำ510
ผักเขียวเป็ดถุงดำ43
ผักโขมแดงถุงดำ2-41-2
ผักหวานบ้านด่างกระถาง615
ผัดเป็ดแดงถุงดำ43
ผีเสื้อกระถาง625
ผีเสื้อถุงดำ620
ไผ่กวนอิมกระถาง415-25
ไผ่กิมซุงถุงดำ4-540-50
ไผ่เงินกระถาง6-1050-80
ไผ่เงินถุงดำ3-820-50
ไผ่จีนถุงดำ870
ไผ่ซางมนถุงดำ580
ไผ่ญี่ปุ่นกระถาง4-1025-250
ไผ่ด่างกระถาง5-1110-50
ไผ่ด่างถุงดำ22
ไผ่ด้ามขวานถุงดำ470
ไผ่ดำถุงดำ5100
ไผ่ดำ4 เมตร600
ไผ่ตรงหวานถุงดำ440
ไผ่น้ำเต้าถุงดำ870
ไผ่บารมีกระถาง8500
ไผ่ฟิลิปปินส์กระถาง4-820-70
ไผ่ฟิลิปปินส์ถุงดำ870
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่างถุงดำ6-1035-80
ไผ่มังกรทองกระถาง64/100
ไผ่ลวกถุงดำ440
ไผ่เลี้ยง3.5 เมตร90
ไผ่เลี้ยงตรงถุงดำ440
ไผ่เลี้ยงหวานถุงดำ460
ไผ่ศรีสุขถุงดำ470
ไผ่เหลืองถุงดำ480
พยัพเมฆ/หญ้าหนวดแมวกระถาง1040-80
พยัพเมฆ/หญ้าหนวดแมวถุงดำ2-54-15
พยัพหมอกกระถาง620
พยัพหมอกถุงดำ515
พรมกำมะหยี่กระถาง625
พรมญี่ปุ่นกระถาง525
พระจันทร์เงินกระถาง425
พลอยไพลินถุงดำ520
พลับพลึงแคระแดงถุงดำ310
พลับพลึงสีทองถุงดำ14350
พลับพลึงหนูถุงดำ23
พลู (หลัก)กระถาง10170, 300
พลูกินหมากถุงดำ10100
พลูงาช้างกระถาง625
พลูฉลุกระถาง420
พลูด่างกระถาง4-615-20
พลูด่างถุงดำ310
พลูถ้วยถุงดำ315
พลูทองกระถาง415
พลูทองถุงดำ313
พลูทองกระถางแขวน40
พลูปีกนกกระถาง535
พลูออมกระถาง635
พลูอินโดกระถาง625
พวงไข่มุกกระถางแขวน10150
พวงครามกระถาง10120-300
พวงครามถุงดำ12300
พวงชมพูกระถาง8-1130-80
พวงทองต้นกระถาง1070
พวงทองเลื้อยกระถาง1060
พวงแสดกระถาง670
พัดโบกแดงถุงดำ630
พิกุลถุงดำ6-14120-800
พิลังกาสากระถาง15250-800
พิลังกาสาด่างกระถาง15250
พุดกุหลาบกระถาง6-1515-200
พุดกุหลาบถุงดำ32.5
พุดเงินถุงดำ4-83-40
พุดซ้อนกระถาง10-1550-150
พุดซ้อนถุงดำ45
พุดด่างกระถาง1050
พุดด่างถุงดำ840
พุดตานกระถาง8-1150-10
พุดตานไต้หวันกระถาง835
พุดทูอินวันกระถาง1150
พุดน้ำบุศย์กระถาง10-1130-50
พุดบางใหญ่ถุงดำ630
พุดโบราณ, พุดตัดใบถุงดำ32.5
พุดพิชญากระถาง5-1010-50
พุดพิชญาถุงดำ3-103-30
พุดพิชญาเสียบยอด (ตอโมกมัน)กระถาง600-700
พุดภูเก็ตถุงดำ141,500
พุดมาลัยกระถาง10250, 300
พุดมาลัยถุงดำ8-1140-60
พุดเวียดนามถุงดำ3-63.5-10
พุดศุภโชคกระถาง5-118-80
พุดศุภโชคถุงดำ3-42.5-120
พุดศุภโชคด่างกระถาง10-1570-160
พุดสาคร กระถาง1150
พุดสามสีกระถาง6-1050-80
พุดแอฟริกากระถาง1060
พุทชาดกระถาง1050
พุทธรักษากระถาง6-1060-100
พุทธรักษาถุงดำ650
พู่เรือหงส์ถุงดำ80
แพงพวยถุงดำ4-820-40
แพรเซี่ยงไฮ้ถุงดำ22
ฟ้าประทานพรกระถาง1050
ฟ้าประทานพรถุงดำ32.3
ฟิโลเดรนดอน กระถาง6-1135-600
ฟิโลเดรนดอน ซานาดูกระถาง8-10100-350
ฟิโลเดนดรอน เงินสะพัดมากระถาง1090
ฟิโลเดนดรอน แบล็คคาดินัลกระถาง7-1060-100
ฟิโลเดนดรอน ใบมะละกอกระถาง10100
ฟิโลเดนดรอน พินนาคกระถาง1450, 100, 300
ฟิโลเดนดรอน มูนไลค์กระถาง10150
ฟิโลเดนดรอน รวยทรัพย์กระถาง10-1470-500
ฟิโลเดนดรอน เศรษฐีก้านทองกระถาง840
ฟิโลเดนดรอน หยกจักรพรรดิกระถาง14400
ฟิโลเดนดรอน ชอคโกกระถาง870
ฟิโลเดนดรอน ซันไลท์กระถาง5, 8, 1030, 50, 60, 100
ฟิโลเดรนดรอนทองกระถาง516
ฟิโลเดรนดอนก้านป่องกระถาง86-150-250
ฟิโลเดรนดอนก้านส้มกระถาง10150
ฟิโลเดรนดอนคองโกเรดกระถาง10150
ฟิโลเดรนดอนเชอร์รี่เรดกระถาง7.550
ฟิโลเดรนดอนแบล็คคาดินัลกระถาง8-1260-100
ฟิโลเดรนดอนใบมะละกอกระถาง10100
ฟิโลเดรนดอนใบมะละกอแคระกระถาง870
ฟิโลเดรนดอนพินนาคกระถาง6-850-100
ฟิโลเดรนดอนมรกตกระถาง625
ฟิโลเดรนดอนศรทองกระถาง635
เฟินกนกนารีกระถาง5-1115-60
เฟินก้างปลากระถาง6-1112-60
เฟินก้านดำถุงดำ635
เฟินกีบแรดกะละมัง8,000
เฟินกูดน้ำ (ปรงไข่)กะละมัง300-500
เฟินเกล็ดหอยกระถาง4-1012-60
เฟินไก่ทองแขวน8,000
เฟินขนนกกระถาง8-1130-60
เฟินข้าหลวงกระถาง3-1010-80
เฟินข้าหลวงหลังลายกระถาง1530, 80
เฟินไข่มุกกระถาง320
เฟินเงินกระถาง630
เฟินเงินถุงดำ420
เฟินจีบกระถาง10250
เฟินเทพพนมกระถาง8100
เฟินเทพพนมถุงดำ615
เฟินนาคราชกระถาง6-850-100
เฟินบอสตันกระถาง612
เฟินใบผักชีกระถาง625
เฟินใบมะขามกระถาง4-1112-80
เฟินใบมะขามถุงดำ67
เฟินพลาสติกกระถาง6-1040-200
เฟินลูกไก่กระถาง9350
เฟินสไบนางกระถาง8-15150-2,000
เฟินหางกระรอกกระถาง612
เฟินหางนกยูงกระถาง420
เฟินหินอ่อนกระถาง1180
เฟินฮาวายกระถาง5-1115-60
เฟื่องฟ้ากระถาง10-15100-150
เฟื่องฟ้าถุงดำ6-1080-120
มงคลทองกระถาง425
มณีทองกระถาง624-30
มธุรดากระถาง660
มรกตแดงกระถาง570
ม่วงส่าหรีกระถาง8-1150-250
มหัศจรรย์กระถาง10150
มหัศจรรย์ถุงดำ550
มหาศรษฐีกระถาง850
มหาเฮงกระถาง850
มอนิ่งกลอรี่กระถาง1050
มะขามเทศด่างกระถาง615
มะม่วงหาวมะนาวโห่กระถาง1060
มะม่วงหาวมะนาวโห่ไม้ขุดล้อม100-10,000
มะลิกระถาง5-1120-60
มะลิถุงดำ4-123-250
มะลิซ้อนกระถาง615
มะลิซ้อนถุงดำ45
มะลิลากระถาง5-620-60
มะลิลาถุงดำ2-63-50
มะลุลีกระถาง11100
มะเหมี่ยวด่างกระถาง11700
มะฮอกกะนีถุงดำ66,000
มังกรคาบแก้วกระถาง1150
มังกรหยกกระถาง10100
มาตินกระถาง8120
ม่านบาหลีกระถาง850
มิกกี้เมาส์กระถาง10-14100-1,000
เมตตา (ลูกใต้ใบ)ถุงดำ35
โมกถุงดำสูง 1.5 เมตร80
โมกถุงดำสูง 2 เมตร120
โมกกระถางสูง 1-1.5 เมตร40-60
โมกด่างเสียบยอด (ตอโมกมัน)กระถางทรงพุ่ม 1-2 ตอเล็ก1,300-2,000
โมกพวงกระถาง645
โมกพวงถุงดำ640
ยางอินเดียกระถาง9150
ยางอินเดียด่างถุงดำ8200
ยิปโซฟิลล่ากระถาง7160
ยี่เข่งกระถาง10-1550-250
ยี่เข่งถุงดำ6-860-80
ยี่โถกระถาง10-1560-150
ยี่โถถุงดำ4-85-60
ยี่โถแคระกระถาง8-1550-150
ยี่โถปีนังกระถาง630
ยี่โถปีนังถุงดำ520
ยูก้ากระถาง10150
ยูคาลิปตัสกระถาง1150
เยอบีร่ากระถาง660
เยอบีร่าถุงดำ520
แย้มปีนังถุงดำ33
รวยไม่เลิกกระถาง850
รสสุคนธ์ถุงดำ1180
ระฆังทองกระถาง630
รักกระถาง1080
รักแรกพบกระถาง6-1050-200
รักแรกพบถุงดำ8-1050-150
รักแรกพบถุงดำสูง 2-3 เมตร600-700
ราชพฤกษ์หน้าไม้2-4 นิ้ว400-1,500
ราชาวดีถุงดำ1080
ราตรีกระถาง850
รำเพยถุงดำ10120
ริบบิ้นถุงดำ6-810-20
ริบบิ้นเขียวกระถาง415
ฤาษีผสมกระถาง6-810-35
ฤาษีผสมถุงดำ4-63-20
ลัดดาวัลย์กระถาง1050
ลั่นทมใบลูกศรกระถาง8-1060-120
ลำดวนถุงดำ31,500
ลิ้นกระบือถุงดำ42
ลิ้นกระบือด่างถุงดำ45
ลิ้นมังกรถุงดำ410
ลิ้นมังกรแคระกระถาง5-650-60
ลีกานยูถุงดำ35
ลีลาวดีพวงขาวกระถาง15250
ลีลาวดีพวงขาวถุงดำ8-1470-150
ลีลาวดีแดงสยามกระถาง6-1080-100
ลีลาวดีแดงสยามไม้ขุดล้อมหน้าไม้ 3-6 นิ้ว1,000, 2,500, 8,500
ลีลาวดีใบลูกศรกระถาง3-115-100
ลีลาวดีใบลูกศรถุงดำหลายขนาด70-1,000
เล็บครุฑถุงดำ4-815-80
เล็บครุฑใบด่างกระถาง525
เล็บครุฑฝอยทองกระถาง6-1115-50
เล็บครุฑฝอยทองถุงดำ840
เล็บมือนางกระถาง4304740-80
ว่านกวักเศรษฐีกระถาง10100
ว่านกาบหอยแครงกระถาง610-15
ว่านกาบหอยแครงถุงดำ3-415-30
ว่านนางกวักกระถาง1050-100
ว่านนางคุ้มถุงดำ1050
ว่านมหาลาภถุงดำ830
ว่านแสงอาทิตย์กระถาง8100
วาสนากระถาง4-1010-200
วาสนาถุงดำ6-850-60
วาสนาด่างกระถาง6 (3ตอ)30
วาสนาด่างกระถาง8 (3ตอ)60
วาสนาด่างกระถาง11 (3ตอ)150
วาสนาด่างกระถาง11 (1ตอ)200
วาสนาพันล้านกระถาง10100
แวววิเชียรกระถาง6-835-50
แวววิเชียรถุงดำ45
ศรีอำพรกระถาง10100
ศิริมงคลกระถาง8-1080-100
เศรษฐีเงินหนากระถาง8120
เศรษฐีเรือนกลางถุงดำ420
เศรษฐีเรือนแก้วถุงดำ415
เศรษฐีเรือนทองถุงดำ4-67-15
เศรษฐีเรือนนอกถุงดำ3-68-12
เศรษฐีเรือนในกระถาง6-830-50
เศรษฐีเรือนในถุงดำ410
เศรษฐีวิลสันกระถาง (ดินเผา)501,000
เศรษฐีวิลสันกระถาง (พลาสติก)10-15100-250
สนฉัตรกระถางสูง 1.5 เมตร500
สนฉัตรปี้บ3 ปีบ สูง 3 เมตร1,800
สนฉัตรกระถางไม้ขุดล้อมขนาดใหญ่7,000-9,000
สนฉัตรกระถาง8-10100-150
สนบลูกระถาง10-14120-250
สนบอมถุงดำ3-85-60
สนใบพายกระถาง10100
สนใบพายปี้บ2 ปี้บ2,000
สนใบพายถุงดำ8-14120-200
สนใบพายถุงดำสูง 1 เมตร400-450
สนแผงกระถาง11-1570-1,000
สนมังกรถุงดำ10120-1,500
สนมังกรกระถาง (ดินเผา)15100, 250, 300
สนมังกรปี้บ2 ปี้บ1,800
สนเลื้อยกระถาง10-1580-300
สนเลื้อยถุงดำ15250
สนออสเตรเลียแล้วแต่ทรงพุ่ม300-1,500
ส้มจี้ดกระถาง635
ส้มจี้ดถุงดำ35
สร้อยไก่ถุงดำ520
สร้อยฟ้าถุงดำ1180
สะระแหน่ประดับกระถาง430
สังกรณีถุงดำ4-66-15
สับปะรดสีหลายขนาด50-200
สับปะรดสี Neo Charm กระถาง10200
สับปะรดสี Neo Grace กระถาง10200
สับปะรดสี Neo hybrid กระถาง6-15150-400
สับปะรดสี Neo hybrid super ball กระถาง680
สับปะรดสี Neo Sumday best กระถาง10200
สับปะรดสี ก้านไม้ขีด กระถาง650
สับปะรดสี ดาวกระถาง4-830-100
สับปะรดสี วีเซียกระถาง6120
สับปะรดสี แอคเมียกระถาง6120
ส้านชวากระถาง1060
สามกษัตริย์กระถาง68, 50
สายน้ำผึ้งกระถาง1090
สายหยุดกระถาง870
สาละลังกาไม้ขุดล้อม เสียบยอด400-10,000
สาวน้อยประแป้ง คู่บารมีกระถาง1180
สาวน้อยประแป้ง แสงจันทรากระถาง1080-100
สาวน้อยประแป้ง หงส์เหินกระถาง10-1470-100
เสน่ห์จันทร์แดงกระถาง835-40
แสงนีออนถุงดำ10100
หงส์ฟู่กระถาง11-1560-250
หงส์เหิน มหาหงส์ถุงดำ640
หงอนไก่ถุงดำ520
หญ้าแดง/หญ้าแม็กซิกันถุงดำ3-54-8
หญ้าถอดปล้องกระถาง635
หญ้าน้ำพุถุงดำ4-63-10
หญ้าแฝกถุงดำ33
หญ้าฟรุ้งฟริ้งกระถาง860
หญ้าฟรุ้งฟริ้งถุงดำ4-610-25
หนวดปลาดุกกระถาง3-615-30
หนวดปลาดุกถุงดำ410
หนวดปลาดุกแคระถุงดำ3-83-40
หนวดปลาดุกแคระด่างถุงดำ3-88-60
หน้าวัวกระถาง6200, 250
หน้าวัวใบ เศรษฐีเงินหนากระถาง7-10300-1,500
หน้าวัวใบ เศรษฐีมีทรัพย์กระถาง8-1430-300
หน้าวัวใบ หัวใจเศรษฐีกระถาง880
หน้าวัวใบโชคเก้าชั้นกระถาง10100
หนุมานประสานกายถุงดำ34
หม่อนกระถาง10120
หม่อนด่างกระถาง1050
หมากแดงกระถาง12300
หมากแดงถุงดำ8-12 แล้วแต่กอ80-300, 700
หมากนวลกระถาง8-1470-1,000
หมากผู้หมากเมียกระถาง1010-60
หมากผู้หมากเมียถุงดำ510-60
หมากผู้หมากเมีย ช็อกโกแลตถุงดำ38
หมากผู้หมากเมีย เพชรชมพูกระถาง10120
หมากผู้หมากเมีย เพชรชมพูแคระกระถาง630
หมากผู้หมากเมีย เพชรน้ำหนึ่งถุงดำ44
หมากผู้หมากเมีย เพชรพวงทองกระถาง10120
หมากผู้หมากเมีย เพชรไพลินกระถาง10120
หมากผู้หมากเมีย หางหงส์ถุงดำ44
หมากผู้หมากเมีย เงาะถอดรูปกระถาง10250
หมากผู้หมากเมีย ทับทิมช็อกโกแล็ตกระถาง10100
หมากผู้หมากเมีย ทับทิมสยามกระถาง10100
หมากหอมถุงดำหลายขนาด70-1,000
หมากเหลืองถุงดำหลายขนาด70-1,000
หยกนำโชคกระถาง6-825-70
หลิวขาวกระถาง1050
หลิวดัดกระถาง7120-150
หลิวไต้หวันกระถาง6-820-150
หลิวไต้หวันถุงดำ4-68-20
หลิวใบกระถาง610
หลิวม่วงถุงดำ42
หลิวหอมแอฟริกากระถาง10100-150
หลิวหอมแอฟริกาถุงดำ8-1060-300
หัวใจม่วงถุงดำ42
หางกระรอกกระถาง1080
หางนกยูงไทยกระถาง1150
หางนกยูงฝรั่งกระถาง425
หิรัญญิการ์กระถาง870
หีบไม้งามกระถาง10100
หูกระจงกระถางแล้วแต่ทรงพุ่ม1,000 ขึ้นไป
หูกระจงแคระกระถาง152,000
หูกระจงแคระกระถางสูง 2 เมตร7,000-8,000
หูกระจงด่างกระถาง141,000 ขึ้นไป
หูปลาช่อนถุงดำ4-112-50
หูปลาช่อนแคระถุงดำ42
เหลืองปรีดียาธร, เหลืองศิรินทรน์กระถาง1150
อโกลนีมากระถางแล้วแต่พันธุ์25-150
อโกลนีมา กวักมหามงคลกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา กุหลาบเงินกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เกล็ดมรกตกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา คฑาเงินกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา คฑาทองกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เงินเต็มบ้านกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เงินทองเต็มบ้านกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา ช้างแดงกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา ทรัพย์เจริญกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา ทรัพย์มงคลกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา ทองนพคุณกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เทพพนมกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา บัลลังค์เงินกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา บัลลังค์เงินกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา บัลลังค์เศรษฐีกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา ใบละพันกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา พาร่ำรวยกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา พิ้งค์เลดี้กระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เพชรน้ำหนึ่งกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา มหาโชคกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา มหาเศรษฐีกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา มุกเลี่ยมทองกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา รวยเงินรวยทองกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา รวยเงินล้านกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา รวยทรัพย์กระถาง4-1125-150
อโกลนีมา รวยรายวันกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา รวยล้นฟ้ากระถาง4-1125-150
อโกลนีมา รับเงินรับทองกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา รับทองกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา รัศมีเงินกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เรียกเงินมากระถาง4-1125-150
อโกลนีมา วาเลนไทน์กระถาง4-1125-150
อโกลนีมา ศิริกาญจนากระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เศรษฐ๊ทีทรัพย์กระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เศรษฐีเงินมากกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เศรษฐีพูนทรัพย์กระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เศรษฐีแสงจันทร์กระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เศรษฐีใหม่กระถาง4-1125-150
อโกลนีมา สมบัติสยามกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา สิริมงคลกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เสริมลาภกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา แสงเงินแสงทอง/สยามออโรร่ากระถาง4-1125-150
อโกลนีมา หยกกาญจนากระถาง4-1125-150
อโกลนีมา หลักทรัพย์กระถาง4-1125-150
อโกลนีมา อัญมณีขาวกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา อัญมณีแดงกระถาง4-1125-150
อโกลนีมา เฮง เฮง เฮงกระถาง4-1125-150
อโศกอินเดียถุงดำ10เมตรละ 100
ออมเงินกระถาง625
ออมเงินถุงดำ515
ออมทองกระถาง625
ออมนาคกระถาง625
ออมมณีกระถาง625
ออมสินกระถาง10100
อัญชันถุงดำ510
เอื้องดินใบหมากถุงดำ660
เอื้องหมายนาถุงดำ5-88-30
ไอริสถุงดำ4-68-20
ไอริสน้ำถุงดำ36
เฮลิโคเนียบันไดสวรรค์ถุงดำ3-1050-80
เฮลิโคเนียเบิร์ด70/80
เฮลิโคเนียเบิร์ดแคระกระถาง625
ลิริน่าถุงดำ1070
สร้อยกัทลีถุงดำ1070
แฮปปี้เนสกระถาง6-1030-60
แฮปปี้เนสถุงดำ4-65-10
ไฮเดรนเยียกระถาง1030
ไฮเดรนเยียถุงดำ4-62.5-15
 
วิธีการใช้งาน: คลิกที่   เพื่อเลือกจำนวนแถวที่จะแสดงใน 1 หน้า ค้นหาสวนหรือพันธุ์ไม้ที่ต้องการ โดยพิมพ์ชื่อสวนหรือชื่อพันธุ์ไม้ในช่อง  คลิกที่    เพื่อจัดเรียงข้อมูลตามลำดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก คลิกที่  เพื่อดูข้อมูลหน้าก่อน หรือหน้าถัดไป