ติดต่อเรา

เว็บไซต์เกษตรดิจิทัล www.addrun.org และเว็บไซต์ย่อยภายใต้ชื่อโดเมนนี้ดำเนินการโดย โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ติดต่อ หัวหน้าโครงการ ฯ และคณะผู้จัดทำ เว็บไซต์เกษตรดิจิทัลได้ที่

หากท่านมีคำถาม พบปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์