รายการพันธุ์ไม้

รายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่ายแยกตามชื่อสวนในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

ชื่อสวนรายการพันธุ์ไม้เบอร์ติดต่อวันที่ลงพื้นที่
สวนสมพรคริสติน่า11-Sep-59
สวนสมพรหญ้าน้ำพุ11-Sep-59
สวนสมพรหญ้าเม็กซิกัน11-Sep-59
สวนสมพรหนวดปลาหมึกด่าง11-Sep-59
สวนป้าเภาเข็มสามสี11-Sep-59
สวนป้าเภาเดหลี11-Sep-59
สวนป้าเภาเตยด่าง11-Sep-59
สวนป้าเภาบัวดิน11-Sep-59
สวนป้าเภาพลับพลึงแคระแดง11-Sep-59
สวนป้าเภาเฟินฮาวาย11-Sep-59
สวนป้าเภาม่วงมงคล/โคลงเคลง11-Sep-59
สวนป้าเภาหญ้าถอดปล้อง11-Sep-59
สวนป้าเภาหญ้าเม็กซิกัน11-Sep-59
สวนป้าเภาหนวดปลาหมึก11-Sep-59
สวนป้าเภาไอริสน้ำ11-Sep-59
สวนชลธิชากำแพงเงิน11-Sep-59
สวนชลธิชาคริสติน่า11-Sep-59
สวนชลธิชาเตยด่าง11-Sep-59
สวนชลธิชาไทรเกาหลี11-Sep-59
สวนชลธิชาหญ้าน้ำพุ11-Sep-59
สวนชลธิชาหญ้าเม็กซิกัน11-Sep-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กระทุงกิตติศักดิ์ (สาวน้อยปะแป้ง)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กระรอกแดง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กล้วยพัด24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กวักนำโชค (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กวักมรกต7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กวักเศรษฐี (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ก้านส้ม (ฟิโลเดนดรอน)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กาบหอยแครงด่าง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กาเหว่า (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กุหลาบเงิน (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2กุหลาบหิน7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เกล็ดแก้ว24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เกล็ดแก้ว7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เกล็ดทับทิม7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2แก้ว24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ข่อยดัด24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ขุนแผน (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ขุนแผนเรียกเงิน (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เข็มพิกุล24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เข็มเหลือง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ไข่มุกอันดามัน7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2คริสติน่า24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2แคนา24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เงินเต็มบ้าน (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2จั๋งจีน24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2จันทน์ผา24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ชงโค24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ชบา24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ชบาใบเมเปิ้ล24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ชวนชม24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ช้างแดง (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ชาฮกเกี้ยน24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ซ่อนกลิ่น7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ซันโตโซมา7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ซานาดู (ฟิโลเดนดรอน)24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ซุ้มกระต่ายด่าง/เศรษฐีไซ่ง่อนด่าง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เดหลีใบโพธิ์7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เตยด่าง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ถั่วบราซิล7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ทองอุไร24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ทับทิม24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ทับทิมแคระ24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ไทรเกาหลี24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ไทรยอดทอง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2นกแก้ว24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2นกน้อยนำโชค7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2นกยูงแดง (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2นางพญาคล้าทอง (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2นางพิมพ์ (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2บัลลังค์เงิน (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2บานบุรี (แคระ)24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2บานบุรี (สีม่วง)24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2บีโกเนีย7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2บุษบาฮาวาย24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2บุษบาฮาวายด่าง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2บุษราคัม (ออม)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2บุหงาส่าหรี24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ใบละบาท24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ใบละร้อย (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ปรงแม็กซิกัน24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ปริกหางกระรอก24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ปัตตาเวียใบลูกศร24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ปาล์มจีบ7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ผักหวานบ้านด่าง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ผีเสื้อ7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ไผ่กวนอิม7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ไผ่กวนอิมด่าง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ไผ่ฟิลิปปินส์7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พยับหมอก7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พรมกำมะหยี่7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พรมกำมะหยี่ ระฆังทอง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พลูงานช้าง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พลูทอง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พลูปีกนก7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พลูอินโด7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พวงทองต้น24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พุดกุหลาบ7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พุดพิชญา24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2พุดศุภโชค24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ฟิโลเดรนดอนทอง (ฟิโลเดนดรอน)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ฟิโลเดรนดอนใบพลู (ฟิโลเดนดรอน)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินกนกนารี7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินก้างปลา7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินเกล็ดปลา7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินเกลียวทอง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินขนนก7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินข้าหลวง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินนาคราช7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินบอสตัน7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินใบผักชี7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินใบมะขาม24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินไพโรเซีย7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟินฮาวาย7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เฟื่องฟ้า24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2มรกต (ฟิโลเดนดรอน)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ม่วงนที7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2มหารวย (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2มอร์นิ่งกอรี่24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2มะลิ24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2มาติน7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ม้าลาย (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ยี่โถ (ขาว)24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ยี่โถ (ชมพู)24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ยี่โถแคระ24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2แย้มปีนัง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2รวยไม่เลิก7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2รวยรับทรัพย์ (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2รวยรายวัน (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ริบบิ้น (แดง)24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ลิ้นมังกรแคระ7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ลีลาวดี7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ลีลาวดีใบลูกศร24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เล็บครุฑใบด่าง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เล็บครุฑฝอยทอง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เล็บมือนาง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2วาเลนไทน์ (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2แว่นแก้ว7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2แววมยุรา (คล้า)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ไวกิ้งดำ24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เศรษฐีเงินหนา (หน้าวัวใบ)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เศรษฐีเรือนนอก24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สนแคระ24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สนฉัตร24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สนบลู24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สนใบพาย24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สนมังกร24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สนเลื้อย24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ส้มจี๊ด7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สมบัติสยาม (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สยามออโรร่า (อโกลนีมา)7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สังกรณี24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2สับปะรดสี7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เสน่ห์จันทร์แดง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2แสงจันทร์7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2แสม7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หงส์ฟู่24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หญ้าน้ำพุ24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หญ้าฟรุ้งฟริ้ง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หนวดปลาหมึกแคระ24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หม้อข้าวหม้อแกงลิง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หม่อนด่าง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หมากแดง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หมากเหลือง24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หลิวไต้หวัน7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หลิวทอง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หลิวหอมออสเตรเลีย24-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หอมเจ็ดชั้น7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2หิรัญญิการ์7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ออมเงิน7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ออมทอง7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ออมนาก7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2เอื้องหมายนา7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2ไอริส7-Oct-59
ต้อง ต้น ตี๋ นา 2แฮปปี้เนส7-Oct-59
สวนนวลจิราไทรเกาหลี24-Oct-59
สวนนวลจิราคริสติน่า24-Oct-59
สวนนวลจิราเข็มแดง24-Oct-59
สวนนวลจิราสนใบพาย24-Oct-59
สวนนวลจิราไทรชมพู่ออสเตรเลีย24-Oct-59
สวนนวลจิรานีออนขาว24-Oct-59
สวนนวลจิรานีออนแคระ24-Oct-59
สวนนพมาศพุดพิชญา24-Oct-59
สวนนพมาศพุดศุภโชค24-Oct-59
สวนนพมาศโคลงเคลง24-Oct-59
สวนนพมาศรักแรกพบ24-Oct-59
สวนนพมาศแวววิเชียร24-Oct-59
สวนนพมาศหลิว24-Oct-59
สวนนพมาศทองอุไร24-Oct-59
สวนนพมาศแฮปปี้เนส24-Oct-59
สวนนพมาศหลิวดัด24-Oct-59
สวนนพมาศเข็มส้ม24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้ชาฮกเกี้ยน24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้คริสติน่า24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้ไทรเกาหลี24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้แพรเซี่ยงไฮ้24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้ต้อยติ่งไทย24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้แดงชาลี24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้พุทธรักษา24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้ขาไก่เขียว24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้สาวเชียงใหม่ (โกสน)24-Oct-59
สวนสำเภาเจริญพันธุ์ไม้คุณนายตื่นสาย24-Oct-59
สวนจำลองหนวดปลาดุก24-Oct-59
สวนจำลองหนวดปลาดุกแคระ24-Oct-59
สวนจำลองไอริส24-Oct-59
สวนจำลองถั่วบราซิล24-Oct-59
สวนจำลองซุ้มกระต่ายเขียว/เศรษฐีไซ่ง่อนเขียว24-Oct-59
สวนจำลองซุ้มกระต่ายด่าง/เศรษฐีไซ่ง่อนด่าง24-Oct-59
สวนจำลองบัวดิน24-Oct-59
สวนลุงวีเข็มชมพูนุช24-Oct-59
สวนลุงวีเอื้องหมายนา24-Oct-59
สวนลุงวีหนวดปลาหมึกด่าง24-Oct-59
สวนลุงวีหนวดปลาหมึก24-Oct-59
สวนลุงวีเอื้องหมายนาด่าง24-Oct-59
สวนลุงวีเอื้องหมายนา24-Oct-59
สวนลุงวียี่เข่ง24-Oct-59
สวนลุงวีชบาฮาวาย24-Oct-59
สวนลุงวีคริสติน่า24-Oct-59
สวนลุงวีทองอุไร24-Oct-59
สวนบุญสมพันธุ์ไม้ไทรทอง24-Oct-59
สวนบุญสมพันธุ์ไม้พยับหมอก24-Oct-59
สวนบุญสมพันธุ์ไม้ทองอุไร24-Oct-59
สวนบุญสมพันธุ์ไม้พุดซ้อน24-Oct-59
สวนบุญสมพันธุ์ไม้มะลิซ้อน24-Oct-59
สวนบุญสมพันธุ์ไม้แฮปปี้เนส24-Oct-59
สวนบุญสมพันธุ์ไม้สังกรณี24-Oct-59
สวนบุญสมพันธุ์ไม้ยี่โถ24-Oct-59
สวน พ. เข็มทองลิ้นกระบือ11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองลิ้นกระบือด่าง11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองแส้ม้า (โกสน)11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองเข็มภูเก็ต11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองคริสติน่า11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองพุดศุภโชค11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองเทียนทอง11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองแฮปปี้เนส11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองเข็มปัตตาเวีย11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองชบาฮาวายแดง11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองชบาด่างสามสี11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองหนวดปลาหมึก11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองชบาหนู11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองชาฮกเกลี้ยน11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองพุดพิชญา11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองประทัดจีน11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองเข็มมาเลย์11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองไทรทอง11-Sep-59
สวน พ. เข็มทองแก้ว11-Sep-59
สวนธัญทิพย์เข็มบางกอก24-Oct-59
สวนธัญทิพย์เข็มพิกุล24-Oct-59
สวนธัญทิพย์เข็มราชพฤกษ์24-Oct-59
สวนธัญทิพย์เข็มศรีลังกา24-Oct-59
สวนธัญทิพย์มะลิลา24-Oct-59
สวนธัญทิพย์ฤาษีผสม24-Oct-59
สวนธัญทิพย์บานบุรี24-Oct-59
สวนธัญทิพย์ว่านกาบหอย24-Oct-59
สวนธัญทิพย์ไทรยอดทอง24-Oct-59
สวนธัญทิพย์ซองออฟอินเดีย24-Oct-59
สวนธัญทิพย์ผกากรอง24-Oct-59
สวนป้าทองหล่อคริสตินา24-Oct-59
สวนป้าทองหล่อมะลิซ้อน24-Oct-59
สวนป้าทองหล่อมะลิลา24-Oct-59
สวนบรรจบกำแพงเงิน28-Dec-59
สวนบรรจบใบส้ม (โกสน)28-Dec-59
สวนบรรจบสาวเชียงใหม่ (โกสน)28-Dec-59
สวนบรรจบเจ้าสัว (โกสน)28-Dec-59
สวนบรรจบเพชรน้ำหนึ่ง (โกสน)28-Dec-59
สวนลุงมนิตไทรเกาหลี28-Dec-59
สวนลุงมนิตกำแพงเงิน28-Dec-59
สวนลุงมนิตเอื้องหมายนา28-Dec-59
สวนลุงมนิตเตยด่าง28-Dec-59
สวนลุงมนิตบานบุรี28-Dec-59
สวนลุงมนิตหลิวหอมออสเตรเลีย28-Dec-59
สวนลุงมนิตปักษาสวรรค์28-Dec-59

ที่มา: แบบสอบถามข้อมูลเกษตรกร  กันยายน-ธันวาคม 2559

 

วิธีการใช้งาน:

คลิกที่   เพื่อเลือกจำนวนแถวที่จะแสดงใน 1 หน้า

ค้นหาสวนหรือพันธุ์ไม้ที่ต้องการ โดยพิมพ์ชื่อสวนหรือชื่อพันธุ์ไม้ในช่อง 

คลิกที่    เพื่อจัดเรียงข้อมูลตามลำดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

คลิกที่  เพื่อดูข้อมูลหน้าก่อน หรือหน้าถัดไป